Oprichtingsbestuur

In het verenigingsjaar 2017-2018 is het oprichtingsbestuur bezig geweest met het oprichten van Koepelvereniging LETO. Zij werkten in de volgende formatie:

Corel van den Brink (Sodalicium) – voorzitter
Jolijn van Rossem (SVN) – secretaris
Delano van Luik (Sodalicium) – penningmeester


V.l.n.r.: Jolijn van Rossem, Delano van Luik, Corel van den Brink