Huidig bestuur

Het Ve bestuur der Koepelvereniging LETO heeft zich op 3 oktober 2022 voor het verenigingsjaar 2022-2023 als volgt geconstitueerd:

Harm Botterblom (InTenS) – voorzitter
Hedwig van Putten (OSK) – secretaris
Hilke Cranenbroek (SVN) – penningmeester

Op 15 februari 2023 heeft er een verandering in constitutie plaatsgevonden. De constitutie werd als volgt:

Hedwig van Putten (OSK) – voorzitter
Hilke Cranenbroek (SVN) – secretaris-penningmeester

V.l.n.r. Hilke Cranenbroek en Hedwig van Putten