Activiteitencommissie

Voorgaande jaren werden de faculteitsbrede letterenactiviteiten georganiseerd door de Letterencommissie. Nu deze LetCo echter geïmplementeerd is in de koepelvereniging, zet LETO dit voort door middel van een Activiteitencommissie (AcCo). Tijdens ALV’s wordt besloten welke activiteiten er komen en hoe deze er in grote lijnen uit gaan zien. Vervolgens gaat de AcCo met deze informatie aan de slag door de activiteiten te organiseren. De Activiteitencommissie heeft dus vooral een uitvoerende rol, terwijl de besluiten door de Algemene Ledenvergadering gemaakt worden. In de AcCo kunnen (bestuurs)leden van lidverenigingen vrijwillig zitting nemen.

In het verenigingsjaar 2021-2022 bestaat de AcCo uit de volgende leden:

Dylan Breedeveld (LETO)
Jip Kok (LETO)
Alex van Megen (LETO)
Ira Querelle (KNUS)
Dylan Jacobs (OSK)
Tijn Brands (Sodalicium)
Toby van Sonsbeek (Sodalicium)