Huidig bestuur

Het VIe bestuur der Koepelvereniging LETO heeft zich op 9 oktober 2023 voor het verenigingsjaar 2022-2023 als volgt geconstitueerd:

Brechje ter Horst (Sodalicium) – voorzitter
Laura Otten (Sodalicium) – secretaris-penningmeester

V.l.n.r. Brechje ter Horst, Laura Otten