Bestuur

Voorzitter
Het voorzitterschap van LETO heeft twee kanten: enerzijds staat de voorzitter aan het hoofd van de koepelvereniging en heeft als taak deze in goede banen te leiden. Verder hoort tot het standaard takenpakket het maken van de agenda’s voor de bestuursvergaderingen en algemene ledenvergaderingen en het voorzitten van beide. Daarnaast treedt de voorzitter ook op als politiek commissaris. In de rol als aanspreekpunt van de vereniging houdt de voorzitter zich voornamelijk bezig met het aankaarten van de wensen van de lidverenigingen, al dan niet in samenwerking met onder andere de FSRL, de assessor en het faculteitsbestuur.  

Secretaris
De secretaris is de beheerder van de ledenadministratie, de LETO-mail en andere (media)kanalen van LETO. In die hoedanigheid houdt de secretaris schriftelijk contact met de lidverenigingen en andere instanties en zal deze ervoor zorgen dat desbetreffende correspondentie bij het juiste bestuurslid terecht komt. Tevens treedt de secretaris op als notulist van de bestuursvergaderingen en de algemene ledenvergaderingen. Ook neemt de secretaris het dagelijks beheer van de Letterenhuiskamer op zich.

Penningmeester
Het financieel reilen en zeilen van de koepel zal een van de taken van de penningmeester zijn. Daaronder vallen het bijhouden van de financiële administratie, het beheren van de bankrekening en dat van de kas. Verder staat de penningmeester aan het hoofd van de activiteitencommissie.

Klik hier voor het huidige bestuur en klik hier voor de oud-besturen.