Kascommissie

Om financieel wanbeleid te voorkomen, heeft LETO een Kascommissie die toeziet op de manier waarop de financiële zaken binnen de koepelvereniging reilen en zeilen. Dit wordt bewerkstelligd door eens in de zoveel tijd een kascontrole te doen, die de KasCo zelf initieert. De commissie mag zelf besluiten hoeveel controles er zullen plaatsvinden in een verenigingsjaar. De personen die zich voor de KasCo van LETO kunnen opgeven zijn huidige bestuurders of oud-bestuurders van lidverenigingen die een functie als penningmeester bekleden/hebben bekleed binnen een lidvereniging.

In het verenigingsjaar 2021-2022 bestaat de KasCo uit de volgende leden:

Ira Querelle (KNUS)
Melanie Münninghoff (KNUS)
Alex Prévôt (OSK)